top of page

אברכיות מעבירות שיחות באולפנות ומדרשות- מפגש אישי ליצירת חיבור לערך לימוד התורה ושליחותנו בכך

תגובות והמלצות:מחנכת מאולפנת "סגולה", קרית מוצקין:

האישיות שלה ממש קורנת. ניכר שהדברים יצאו מליבה ממש ושהיא מאושרת בבחירתה להיות אשת אברך. היא פירטה כמה חשובה ומשמעותית לבית ולקשר הזוגי כאשר התורה היא חלק ממני. לטעמי זה היה אחד הנושאים הכי חשובים שהבנות שמעו. אני בטוחה שהן יצאו עם מחשבות ובעז"ה יושפעו משיחה זו לטובה. גדעון בשן, מנהל חינוכי ברשת "צביה":

בכנס לתלמידות אולפנות צביה, התקיים פאנל "נשים בשליחות". היא שיתפה את התלמידות בשליחות של אשת אברך, שמקדישה את חייה למען לימוד התורה של בעלה והתגדלותו בתורה. המסר שעבר לתלמידות, בדרך נעימה ומלאת חיים, היה שיש לנו, הנשים, תפקיד בהגדלת התורה בישראל ובהעמדת תלמידי חכמים, שמהווים את ההנהגה התורנית והרוחנית של הקהילות ושל עם ישראל כולו. לנו, המחנכים והמחנכות באולפנות, נראה שהמסר הזה חשוב מאד לתלמידותינו ויש בו כדי להשפיע על המשך חייהן.

Comments


bottom of page