top of page

אירוע השקת מועדון ההטבות

ביום חמישי התקיים אירוע השקת מועדון ההטבות!👑


הרב ביגון והרב מגנס בירכו אותנו,

השרות אורית סטרוק ועידית סילמן חיזקו,

ונציגי בעלי עסקים שנותנים הטבה במועדון: ד"ר חנה קטן, דפנה מאיר (התחדשות, עלי) ומיכאל לב (דברי שיר) הביעו את הערכתם ושותפותם איתנו בשליחות הלאומית שלנו.


יצאה מהאירוע בשורה גדולה:

🪄 הצטרפות כלל הציבור להוקרת לומדי התורה שבו.

אשרינו שזכינו להגדיל תורה, וכפי שאמר לנו הרב דרוקמן זצ"ל: לעסוק בנשמה שמחייה את האומה!


היה מרגש ומרומם, הרגשנו את פעמי הגאולה בעצם ההתכנסות הזו, והתמלאנו כוח להמשך!


מפה הפורום ימשיך לצמוח ולהתפתח, ולהגשים את החזון:

להגדיל תורה ע"י העצמת נשות ומשפחות האברכים מבחינה רוחנית, חברתית וכלכלית.コメント


bottom of page