top of page

הקמת השדולה לאישה הדתית-חרדית

התרגשתי מהזכות להיות חלק מחבורת נשים ממגוון הקשת הדתית וחרדית, שמכירות בעוצמתה של הנשיות היהודית ששמה במרכז את ערכי היהדות והמשפחה, ופועלות לחיזוקה בתחומים שונים.

אני מייצגת כ-3,500 נשים שמתמסרות להצמחת תלמידי חכמים, ולא עסוקות בחיפוש שוויון בתפקידים, אלא רואות שליחות עצומה בגידול הילדים ובנשיאה בעול צרכי הבית, כדי לפנות את הבעל לשקוד על לימוד התורה. דווקא במקום המאתגר הזה, שיש בו המון עבודה יומיומית לא זוהרת ולא תחת אור הזרקורים- ניכרת הגדולה שלנו כנשים. שם מתרחשים תהליכי העומק האמיתיים שמקדמים את המציאות. בנוסף לזה, נשות אברכים רבות עמלות גם מחוץ לבית בתפקידים שונים ומגוונים, ומביאות ברכה בתחומים נוספים.

זו נשיות יהודית אמיתית!

נעמה מושקוביץ', מנכ"לית פורום תורתם אומנותן

הקמת השדולה הדתית חרדית - תמונה עם כל המשתתפות
הקמת השדולה הדתית חרדית

Comments


bottom of page