top of page

קורס ייחודי בזום לאברכים להתנהלות כלכלית נבונה על פי ההלכה👈קורס מיוחד המלמד איך להתנהל טוב כלכלית

🏠כולל לרכוש דירה,

💏🏻מיוחד לזוגות צעירים ולאברכים

💰ובמחיר מיוחד!

🔯תפיסה כלכלית-יהודית המבוססת על ערכי התורה

📖וכולל גם את ההלכות בתחום שחייבים לדעת.

Comments


bottom of page