top of page

אודות הפורום

השגת תמיכה ממסדית בלומדים ובמשפחותיהם
בדרכים שונות.

1

חיזוק נשות ומשפחות האברכים ויצירת תחושת שייכות וגאוות יחידה.

2

הגדלת התמיכה
הציבורית באברכים

3

הנגשת כלים להתנהלות כלכלית נבונה, ולתרומה עתידית בקהילה ובתעסוקה.

4

החזון שלנו הוא להרבות תורה בעם ישראל על ידי העצמת משפחות האברכים מבחינה רוחנית, חברתית וכלכלית. אנו מאמינות שהתורה היא ערך לאומי, העומד בבסיס קיומה של מדינת ישראל. אנו שמחות על הזכות להיות שותפות בבניית עולם הרוח של עם ישראל, ומתמסרות להעמדת תלמידי חכמים, למרות האתגרים הרבים הכרוכים בכך.


פורום תורתם אומנותן הוקם בשנת תשפ"ב (2021), במטרה להיאבק למען ביטול גזרת ליברמן להפסקת סבסוד המעונות לאברכים. בסיעתא דשמיא גדולה המאבק השיג את מטרתו וסבסוד המעונות לאברכים ממשיך להתקיים ב"ה. 
הפורום מאגד את נשות ומשפחות האברכים בציונות הדתית- כ4,000 בתי אב.

פעילות הפורום כוללת:

מנהלות הפורום

הקמת הפורום זכתה לברכתם של גדולי הרבנים בציבור הדתי לאומי
קולאז מסע ברכת הדרך (1).jpg
bottom of page